Traditioneel wordt het Toeternietoebal gehouden op maandagmorgen 10 uur met Carnaval.

CS De Mayeners wil alle groepen met Carnaval hun feest geven. Het Toeternietoebal is een feest voor mensen met een beperking. Dit feest beantwoordt aan de basisgedachte van Carnaval, Het doet er niet toe hoe je eruit ziet, wat je kunt, hoe veel geld je hebt, welke kleur je hebt , of je kunt lopen of moet rollen, waar je woont. Ieder mens doet er toe.

Op deze morgen komen de Toeternietoërs bij elkaar en vieren echt Carnaval, muziek dansen, zingen, iets lekkers drinken en op het eind een heerlijk bord friet met een kroket of frikandel. Dit alles lekker met zijn allen.

Het Toeternietoebal heeft een eigen Prins en Voorzitter, die alleen voor dit bal in functie zijn. Maar de echte Prins komt het eerst openen en de Prins even wat tips geven.

Een selectie van  Mayse kappellen verzorgen de muziek en ook de Wilgenband speelt ook hun zeer herkenbare muziek. 

Kom eens kijken hoe het echte Carnaval gevierd wordt maandagmorgen om 10 uur in de Mayboom.

Maar in het jaar 2022 wordt het niet op de maandag gehouden maar op zondag 22 mei om 10 uur. In 2023 weer gewoon op Carnavalsmaandagmorgen